welkompage

Blognieuws van 2016

asteman.jpg

De onweerstaanbare Geur van Cichorei’

Blogbericht door het Jumelagecomité van Lichtervelde, 27/12/2016

Op vrijdag 30 december 2016 nodigt het Jumelagecomité van Lichtervelde u uit naar de voorstelling van het boek ‘De onweerstaanbare Geur van Cichorei.’ Auteur van het boek is mevrouw Marie-Claude Debril (Recques-sur-Hem – Frankrijk), Johan Allemeersch (Roeselare) zorgde voor de vertaling.

Hard labeur

In de tweede helft van de twintigste eeuw trokken heel wat mannen uit onze regio als seizoenarbeider naar de chicorei-asten in Frankrijk. Hard labeur, werken in sterk afwisselende temperaturen, regen en wind trotseren om het gezin thuis te kunnen voorzien van een leefbaar inkomen… Er is echter ook een verhaal van de echtgenotes en kinderen die thuis achter bleven… Aan de hand van interviews, gesprekken en grondig onderzoek slaagde Mevr. Debril erin om een vlot lezende roman te schrijven. Een verhaal met een spannende ontknoping neemt je mee in een stukje geschiedenis dat het leven, het werk en de interne familierelaties naar voren brengt.

Twee versies

Dit boek werd gerealiseerd via samenwerking tussen de jumelagecomité ’s van Lichtervelde en de Communauté de Communes de la Région d’Audruicq. Deze uitgifte was enkel mogelijk dank zij de financiële steun van TERF, Beweging.net Lichtervelde en de Heemkundige Kring Lichtervelde. Het boek heeft zowel een Franstalige als Nederlandstalige versie.

Alles gaat door in huis Van Coillie – Statiestraat 179 – aanvang om 20 uur. Wil uw aanwezigheid vooraf meedelen aan Dienst Toerisme & Cultuur Lichtervelde. Telefonisch kan dat via 051/729441 of via eb.edlevrethcil|ekceerev.trab#eb.edlevrethcil|ekceerev.trab.

DSC_0319.JPG

Presentatie 32ste jaarboek

Blogbericht door Filip Van Devyvere & Luc Haeghebaert, 10/12/2016

Tijdens de korte decemberdagen renoveren we de kapel in de Kattestraat. Zodra de zon onder is, gaat de laptop open om de laatste schrijfsels af te werken. De eindejaarsperiode betekent traditioneel 'onze' boekenperiode. Dit jaar breken we de traditie niet en stellen we drie titels voor. Op zondag 18 december om 10 uur presenteren we in Huis Vancoillie ons nieuwe jaarboek en het fotojaarboek 2015-2016 dat we samen met de perskring publiceren. Beide boeken zijn op die voormiddag af te halen. Een derde publicatie komt er op vrijdag 30 december. Daar komt later meer nieuws over.

Een gevarieerd jaarboek

Zoals gebruikelijk bevat het jaarboek weer een gevarieerde reeks artikels over het verleden van Lichtervelde. Modest Maertens beschrijft zijn kinderjaren uit de Tweede Wereldoorlog en wonder boven wonder doken nog twee oud-strijders op uit de Eerste: Remi Beke en Henri Vanbelle. Wie een glimp wil opvangen van de vooroorlogse stationsbuurt bladert tot bij de ‘verdwenen zichten en inzichten’ van Frans Vanzieleghem. Filip Van Devyvere focust op de kwelling van de Franse bezetter in zijn ‘Moeilijke jaren 1795-1800’. Verder zijn er verhalen in alle vormen: van pikante huwelijkstelegrammen tot een vrome lofzang over de Lourdeskapel. Ze vormen de basis voor twee extra’s van Van Devyvere. Johan Desmet en Marc Van Doorne pakken het academisch aan met rondtrekkende beerhouders en Luc Haeghebaert waagde zich aan een kroniek, die van een eigendom in De Lege Bergen. Verder zijn er de evergreens: een ‘Herkent u ze nog?’, de taalkronkels, een lijst van schenkingen en de heemkundige kronieken. Die zijn van de hand van Siegfried Aneca. Het boek rondt af met een Middeleeuws archeologisch onderzoek in de Stegelstraat. Willem Hantson beschrijft het in ‘Onder Lichterveldse zoden.’ Verhalen binden en verbinden, daar is het ons om te doen. Klik hier om de index van het jaarboek te raadplegen.

De negen schrijvers zijn dit jaar Siegfried Aneca, Johan De Smet, Luc Haeghebaert, Willem Hantson, Modest Maertens, Marc Van Doorne, Filip Van Devyvere, Frans Vanzielegem en Benedict Wydooghe. Johan De Smet en Filip Van Devyvere stonden in voor de eindredactie, Guido Depuydt voor de taalcorrectie. Lay-out en grafische vormgeving is van de hand van Coussementdruk.

Frontparadijs.png

Frontparadijs Lichtervelde

Blogbericht door Luc Haeghebaert, 01/11/2016

De Eerste Wereldoorlog blijft Lichtervelde bezighouden. In 2017 willen de heemkring en de twee cultuurverenigingen, De Zwaan en De Burgersgilde een nooit gezien project realiseren. Straks is het honderd jaar geleden dat Lichtervelde het zwaarste oorlogsjaar uit zijn geschiedenis meemaakte. De slag bij Passendale zorgde voor een ongeziene drukte en in die dagen werd het dorp een nooit gezien logistiek knooppunt: vers kanonnenvoer en verminkten, de kreupelen die van het front terugkeerden. Dat Lichtervelde willen we tijdens twee weekends herdenken met een muzikale theaterfietstocht. Op acht locaties zullen historische evocaties met muziek, dans, toneel doorgaan.

Medewerkers gezocht

Benedict Wydooghe schreef het scenario en als regisseur werd Bart Cafmeyer aangetrokken. Het project kreeg de naam 'Het Frontparadijs'. Afgelopen jaar verzamelde zich een kleine groep rond dit thema om een structuur, subsidies en scenario’s uit te werken. Nu is het tijd om dit open te trekken en iedereen met interesse uit te nodigen voor een mogelijke samenwerking. We zijn verheugd dat 'Het Frontparadijs' alvast al op de steun van de erfgoedcel TERF kan rekenen en dat het opgenomen wordt in het provinciaal programma 'Gonewest', iets wat niet evident is. Het thema van Gonewest in 2017 is 'Stop de Waanzin'.

Wij zoeken enthousiastelingen en verenigingen die dit project willen ondersteunen. Het gaat om: muzikanten, acteurs, figuranten, logistiek: tappers, broodjessmeerders, soepmaaksters, fietsbegeleiders, een website- en decorbouwers, reclamejongens en –dames, sponsors…. Indien u graag zou meewerken dan vragen we u om dat kenbaar te maken op moc.liamg|sjidaraptnorfteh#moc.liamg|sjidaraptnorfteh.

GoneWest.gif

Zomervakantie!

Blogbericht door Filip Van Devyvere, 04/07/2016

Wij zijn er even tussen uit: het documentatiecentrum sluit op 21 en 28 juli en opent terug op 4 augustus.

Volg ons in tussentijd op Facebook en deel je vakantie-ervaringen met ons!

Een bedelbrief

Kapel2016.jpg

Blogbericht door Luc Haeghebaert & Filip Van Devyvere, 27/03/2016

Een minder bekende doelstelling van de kring is het bewaren van het lokaal erfgoed. Zo hebben we een paar projecten op ons actief. In 1991 kochten we de Kasteelkapel aan de Zwevezelestraat aan. Met steun van de Koning Boudewijnstichting, van een aantal Lichterveldenaars en van een gerenommeerde bank konden we de kapel renoveren en onderhouden. In 2013 puzzelden we de restanten van de grafsteen van pastoor de Ruescas (1709-1801) samen en plaatsten die in het koor van de parochiekerk terug.

Een nieuwe uitdaging

Het is weinigen onbekend dat de kapel op de hoek Veldekensstraat / Kattestraat er belabberd bij staat. Het gebouwtje (uit 1895) is een bedanking voor de wonderlijke genezing van Octavie Vanwalleghem, een meisje uit de buurt. Zij trok als verlamde naar Lourdes en keerde genezen terug. Uit dankbaarheid trad zij in het klooster en richtte de familie de kapel op. Het is een stukje plaatselijk erfgoed dat niet verloren mag gaan. Wij namen het initiatief om de kapel te renoveren zodat ze weer een aantrekkingspunt wordt voor de buurt, een sieraad voor de Kapelroute-fietsers, een blikvanger in de landelijke omgeving en een herinnering aan het verleden van de dorpsgemeenschap.

cera_logo.png
image001.jpg

Om dit te realiseren sloten we een erfpachtovereenkomst af met de eigenaars en willen wij straks de werken aanvatten en coördineren. Wij schatten de kosten op € 10.000. Voor dit bedrag heeft de provincie ons een subsidie en doen wij uit de verenigingskas een degelijke duit in het zakje. Bovendien zegden enkele private personen ons hun steun toe. Toch zijn de bijdragen, gezien de omvang van de werken, onvoldoende. Daarom kloppen wij bij Lichterveldse verenigingen aan. Wij zullen u dankbaar zijn als u deze vraag op uw bestuursvergadering wil bespreken en positief beantwoorden. Vergeet niet dat uw medewerking u in een gunstig daglicht stelt. Voor bedragen vanaf € 150 voorzien we een vermelding op de gedenkplaat die na de restauratie in de kapel aangebracht wordt.

Samen met de VZW Parochiale Werken openden wij rekening BE21 7340 4202 9503. Alle financiële steun kan hierop geschreven worden. Elke euro is welkom. We danken alvast Leader & CERA om hun bijdrages.

Nachtelijke geschiedenis

Cornelis-Troost_Rijksmuseum_banner.jpg

Blogbericht door Geert Missinne (Davidsfonds), 29/02/2016

'Smaken kunnen sterke herinneringen oproepen en zijn daarom een waardevol deel van onze geschiedenis' schrijft Davidsfondsvoorzitter Peter Peene in zijn voorwoord dat de Nacht van de Geschiedenis 2016 aankondigt. Die vindt plaats op dinsdag 22 maart en staat in het teken van de 'smaak'.

Op 200 plekken kan je de smaakgeschiedenis beleven met brouwerijbezoeken, proeverijen, kookworkshops… In Lichtervelde focussen de Heemkring en het Davidsfonds op wijn en een smaakvolle avond. Lichterveldenaar en Davidsfonds-auteur Gido Van Imschoot maakt van zijn wijnen een feest. Hij komt met passie vertellen over de geschiedenis van de smaak. 'De harmonie van een glas wijn dat perfect een gerecht begeleidt, kan voor een intens gevoel van geluk zorgen' zo lazen we ergens. Tijdens zijn voordracht vertelt Van Imschoot hoe smaken in de loop der tijden veranderen en evolueren. Een geschiedenis over de smaak is niet compleet zonder proeven. Na de voordracht maak je kennis met zes proeverijen: wijn, kaas, bier, whisky, chocolade en Fair Trade-producten.

Wereldwijnmeester

Gido Van Imschoot is gediplomeerd 'wereldwijnmeester' en auteur van een zestal boeken rond wijn. Hij woont in de Stegelstraat en is een notoir vinoloog. Vorig jaar kreeg hij nog de Persprijs, het bronzen accordeon van de Lichterveldse perskring als meest verdienstelijke dorpsgenoot.

Wie Lichtervelde verkiest, komt naar OC De Schouw, Statiestraat 113 om 20.00 uur en betaalt 10 euro (8 euro voor Davidsfondsleden en Heemkundige Kring) voor een kaart. Hierin zijn drie 'proefjetons' ter waarde van 4,5 euro inbegrepen. Inschrijven graag vóór 19 maart bij Johan Vannevel op 0479/87.44.35 of eb.tenyks|levennav.nahoj#eb.tenyks|levennav.nahoj of in de gemeentelijke bibliotheek.

Een lezing die je moet meemaken!

Arthur%20Naeyaert.jpg

Blogbericht door Benedict Wydooghe, 20/01/2016

Tijdens de Eerste Wereldoorlog hoorde de Lichterveldenaar regelmatig spreken over de stoutmoedige Arthur Naeyaert uit Torhout. Naeyart - ook ergens 'Rooverskapitein' genoemd - was zonder overdrijven een schrik voor de Duitsers. Over hem deden ongelofelijke verhalen de ronde. Torhoutenaar Jozef Vackier huwde een achternicht van Naeyaert en hoorde de verhalen als kind… het was voldoende om zijn tanden in deze figuur te zetten. Vackier ontdekte dat Naeyaert in onze streek de bezetter uitdaagde, ondergedoken leefde en meerdere malen gevangen genomen werd. Telkens weer ontsnapte hij een. De figuur inspireerde journalisten en de schrijvers van marktliederen. Dit marktlied wordt gezongen op de wijze van Sous les ponts de Paris.

Lied

Ieder zal nu wel weten dat een Belgisch spion
Dikwijls werd nagezeten, door de Duitschen kapoen
Men vond hem niet ‘t deed hen verdriet
Anders doodden zij hem subiet
Die kerel braaf, was hun te straf
Veel Duitschers stortte hij zelf in ‘t graf

Refrein
Hij was den Duitsch hun schrik
Op ieder oogenblik
Zijn naam alleen deed hun van schrik al beven
Want zij vreesden hem, ‘t kostte soms hun leven
Menig Duitschen brigand, viel door zijn kloeke hand
Laat ons dus roepen want hij is het waart
Leve Arthur Naeyaert

Abraham Hans

Reporter Abraham Hans van Het Laatste Nieuws schrijft kort na de oorlog, op dinsdag 4 en woensdag 5 februari 1919: «Ha ja, Naeyaert, ge zoudt er ’n boek van kunnen schrijven.» En dit heeft Jozef Vackier gedaan. Vackiers arbeid resulteerde niet alleen in een boek over deze kleurrijke figuur maar ook in een erg mooie een website over 'De schrik der Duitsers'. Tijdens de krokusvakantie, op 11 februari komt Jozef Vackier zijn boek voorstellen in Lichtervelde.

Jozef Vackier in site Vancoillie op donderdag 11 februari 2016. Aanvang 20 uur, deuren: 19.30 uur. Er is gelegenheid om het boek te kopen. Om binnen te komen betaal je 2,5 euro (leden) of 3 euro (niet-leden). Voor een voorsmaakje klik je best op deze videomontage van de boekvoorstelling op 19 september 2015.

BLOGARCHIEF

Lees hier het blognieuws van 2015.
Lees hier het blognieuws van 2014.
Al het blognieuws van 2013.
Al het blognieuws van 2012.
Al het blognieuws van 2011.