Colofon

Laatste wijziging site: Januari 2018

Teksten

  • Web- en tekstredactie: Benedict Wydooghe (Ea.).
  • Wie deze teksten wil gebruiken, kan dit, mits vermelding. Brengt ons graag op de hoogte van je project.
  • De samenstellers beogen een betrouwbare website. Niettemin kunnen onjuistheden voorkomen, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn. Opmerkingen, aanvullingen of vragen om deel te nemen aan deze wiki, suggesties en wijzigingen aan eb.ohtak|ehgoodyw.tcideneb#eb.ohtak|ehgoodyw.tcideneb.
Oprichtingsdatum: 1985
Officiële naam: Heemkundige Kring Karel Van de Poele, Lichtervelde
Ondernemingsnummer: 431030782

Systeemanalyse