Jaarboek 1994

Uit het voorwoord

"Straks is het tien jaar geleden dat de Lichterveldse heemkundige kring heropgericht werd. Onder impuls van enkele jongeren werden enkele leden van de vroegere heemkundige kring, die in de jaren '60 en begin jaren '70 actief geweest was, aangesproken en werd de draad terug opgenomen. Bij het verschijnen van dit tiende jaarboek is het wellicht niet ongepast om even terug te blikken op de geschiedenis van de heemkunde te Lichtervelde.."

Filip Van Devyvere & Luc Haeghebaert
Lees de volledige historiek.

Inhoud

 • Luc Haeghebaert & Filip Van Devyvere: Voorwoord bij het tiende jaarboek.
 • Georges Vandewalle: Over edelsmeedkunst.
 • Karel Vangheluwe: Geschiedenis der Lichterveldse duivenliefhebberij.
 • Dirk Ramboer: De heerlijkheid, de heren en het geslacht van Lichtervelde.
 • Luc Haeghebaert: Herkent u ze nog?
 • Frans Vanzielghem: Van conscrits en refractairen.
 • Luc Haeghebaert: Advertenties uit de Veldbloem - 1900.
 • Patrick Cornillie & Frans Vanzielghem: Vijftig jaar na Wolfenbüttel.
 • J. Feryn: Oude landmaten.
 • Luc Haeghebaert: Gemeenteraadsverkiezingen in Lichtervelde 1843-1872.
 • Ria Beeusaert Pattyn: Van oude mensen, de dingen die voorbijgaan.
 • Dirk Ramboer: Nog over Anthonius, de galg, Filips II en de Geuzen.
 • Luc Haeghebaert: 50 jaar geleden werd Lichtervelde bevrijd na WOII
 • Filip Van Devyvere: De confrerie van de heilighen rudder sinte sebastianus.
 • Frans Vanzieleghem: Heemkundige kroniek 1993.

Elk jaarboek wordt afgesloten met aanvullingen en rechtzettingen, een ledenlijst en een overzicht van de nog te verkrijgen publicaties. Wat betreft het auteursrecht: elke auteur is verantwoordelijk voor zijn inhoud, de verantwoordelijke uitgever is Filip Van Devyvere.