Jaarboek 1997
Station_Lichtervelde_2010.png

Uit het voorwoord

"Wie bijgelovig is, kon vrezen voor ongelukken bij het openslaan van dit dertiende jaarboek. Niets is minder waar. Het bevat een ruime keuze artikels 'van eigen bodem'. Zonder een themanummer te zijn, bevat dit boek bijdragen uit de stationsbuurt: over de familie Storme, een studie over 'Den Yzerweg' en een bijdrage over de site Vancoillie. Deze bijdragen zijn actueler dan ooit, gezien het 150-jarig bestaan van de Droogenbroodroute en het in aanmerking komen voor bescherming van het complex Vancoillie."

Filip Van Devyvere

Inhoud

 • Roger Demaree: Het Lichtervelds station rond 1900, een tekening
 • Luc Haeghebaert: Het station van Lichtervelde anderhalve eeuw oud (1847-1997)
 • Patrick Cornillie: 100 jaar toneelkring 'Nut en vermaak'
 • Lieve Coussee: Goede raad van tante Lieve
 • Luc Haeghebaert: Advertenties uit 'De Veldbloem'
 • Bart Verhaeghe: Het 17de eeuwse Lichtervelde bekeken vanuit demografisch standpunt
 • Georges Vandewalle: De familie Storme te Lichtervelde
 • Frans Vanzieleghem: De Franse Guillotine en de Lichterveldse citoyen(ne)s
 • Dirk Ramboer: De pennetrek van 15 december 1792
 • Luc Haeghebaert & Patrick Cornillie: Lichterveldse honderdjarigen
 • Luc Haeghebaert: Gemeenteraadsverkiezingen in Lichterveldse, deel 5: periode 1919-1940
 • Luc Haeghebaert & Ronny Vergote: Herkent u ze nog?
 • Frans Vanzieleghem: Verdwenen in 1996
 • Filip Van Devyvere: Het Paterskerkje
 • Luc Haeghebaert: 75 jaar wielerclub Flandria
 • Luc Haeghebaert & Frans Vanzieleghem: De feitelijke vereniging G. & I. Vancoillie
 • Frans Vanzieleghem: Heemkundige kroniek 1996

"De snelheid is onvoorstelbaar; de bloemen langs de weg zijn geen bloemen meer, maar vlekken, of liever rode en witte strepen… Aan de horizon dansen steden, torens en bomen en wervelen ze uitzinnig door elkaar. Nu en dan duikt lans het portier een schaduw op, een gedaante, een spook, en verdwijnt weer als de bliksem, het is een spoorwachter…"

Victor Hugo, over zijn eerste treinreis
van Brussel naar Antwerpen in 1837


Elk jaarboek wordt afgesloten met aanvullingen en rechtzettingen, een ledenlijst en een overzicht van de nog te verkrijgen publicaties. Wat betreft het auteursrecht: elke auteur is verantwoordelijk voor zijn inhoud, de verantwoordelijke uitgever is Filip Van Devyvere.