Jaarboek 1999

Inhoud

In memoriam Georges Vandewalle
Filip Van Devyvere

De Veldschool
Dany Herteleer

Met een knipoogje tegen 'Het Veld' - jeugdherinneringen anno 1940
Modest Maertens

Jacob Van Lichtervelde, Opperbaljuw van het graafschap Vlaanderen
Dirk Ramboer

Firma Demster (1898 - 1998): Een eeuw lang ten dienste van de duivenliefhebber
Stephan Lefere

Lichtervelde ontsloten - Nieuwe gegevens, vaststellingen en hypothesen bij het onderzoek naar de wegeninfrastructuur en de tolheffing tijdens de Oostenrijkse en de Franse periode
Lieven De Baets & Benedict Wydooghe

Om de vijf kilometer een bareel, 'twas te veel voor Korneel
Dirk Ramboer

De pompoenhoek en zijn bewoners
Marjet Vandenbulcke

De schoolstrijd in Lichtervelde (1879 - 1884)
Dr. Jean-Marie Lermyte

Lichterveldse taalkronkels - Van Achtkanter tot Zurkeltrutte
Lieve Coussée & Filip Van Devyvere

De asten van Lichtervelde
Emmy Gardin

Een oud - melkventster vertelt
Marjet Vandenbulcke

De volkstelling van 26 februari 1748 te Lichtervelde
Filip Van Devyvere

Gemeenteraadsverkiezingen in Lichtervelde - De periode 1964 - 1994
Luc Haeghebaert

De eerste kajotters te Lichtervelde en hun Rome-reis
Albert D'Heedene

Verdwenen zichten 1997-1998
Marjet Vandenbulcke & Johan Allemeersch