Jaarboek 2001

Uit het voorwoord

"Zelfs na zestien jaarboeken is nog lang niet alles gezegd en neergeschreven over het verleden van Lichtervelde. Al zeker niet over het verre verleden, maar ook niet over de afgelopen twintigste eeuw. Dit jaarboek biedt een gevarieerde inhoud en behandelt onderwerpen die hoofdzakelijk in de periode 1900-200 te situeren zijn. De thema's die aan bod komen zullen bij de oudere lezer een glimlach van nostalgie teweegbrengen; voor de jongere generatie zal het een kennismaking zijn met wat nog niet heel lang voor bij is, maar toch al geschiedenis is geworden."

Inhoud

 • Dicks Kapel, tekening door F. Hendryck
 • Mijn vader was een smid, Gerard Pollet
 • 75 jaar K.A.V., Rosanne Baert & Nicole Laga
 • Kloostergemeenschappen te Lichtervelde, Marjet Vandenbulcke
 • Acht van onze jongens aan het front van de Moerdijk, Modest Maertens
 • Het beeldsnijwerk van Pieter Silvester Van Walleghem voor de Sint-Jacobskerk te Lichtervelde,Georges Van Walleghem
 • De dorpsdoortocht, Benedict Wydooghe & Luc Haeghebaert
 • Arthur Cloet, de aartsvader, Modest Maertens
 • De merkwaardige levensloop van Achiel Lannoy, Filip Van Devyvere
 • Lichterveldse taalkronkels, Filip Van Devyvere
 • Van Kapellen en Kluizenaars, Luc Haeghebaert & Karel Vangheluwe
 • Maria-Margarita Depuydt 1901-2001, Luc Haeghebaert
 • Ijken van maten en gewichten, een gewichtige zaak,Modest Maertens
 • Een privé-school voor "Snit en naad" in Lichtervelde, Georges Vandewalle
 • Aspecten uit de Muziekgeschiedenis van Lichtervelde, Aanvullingen delen I-V, Luc Haeghebaert
 • Heemkundige Kroniek 1999, Emmy Gardin
 • Heemkundige Kroniek 2000, Frans Vanzieleghem

Elk jaarboek wordt afgesloten met aanvullingen en rechtzettingen, een ledenlijst en een overzicht van de nog te verkrijgen publicaties. Wat betreft het auteursrecht: elke auteur is verantwoordelijk voor zijn inhoud, de verantwoordelijke uitgever is Filip Van Devyvere.