Jaarboek 2001

Index op plaatsnamen

Index op namen (niet bestaande)

Inhoud

Dicks Kapel, tekening door F. Hendryck

Hier zou een korte tekst kunnen komen, die ook in de inleiding vervat zit, zodat men ietwat meer uitleg krijgt bij de artikels die hier staan. Je weet wel, het gaat om die prima inleidende tekstjes die doorgaans door de voorzitter geschreven worden…. enzovoortnatuurlijk….

Mijn vader was een smid, Gerard Pollet

Hier zou een korte tekst kunnen komen, die ook in de inleiding vervat zit, zodat men ietwat meer uitleg krijgt bij de artikels die hier staan. Je weet wel, het gaat om die prima inleidende tekstjes die doorgaans door de voorzitter geschreven worden…. enzovoortnatuurlijk….

75 jaar K.A.V., Rosanne Baert & Nicole Laga

Hier zou een korte tekst kunnen komen, die ook in de inleiding vervat zit, zodat men ietwat meer uitleg krijgt bij de artikels die hier staan. Je weet wel, het gaat om die prima inleidende tekstjes die doorgaans door de voorzitter geschreven worden…. enzovoortnatuurlijk….

Kloostergemeenschappen te Lichtervelde, Marjet Vandenbulcke

Hier zou een korte tekst kunnen komen, die ook in de inleiding vervat zit, zodat men ietwat meer uitleg krijgt bij de artikels die hier staan. Je weet wel, het gaat om die prima inleidende tekstjes die doorgaans door de voorzitter geschreven worden…. enzovoortnatuurlijk….

Acht van onze jongens aan het front van de Moerdijk, Modest Maertens

Hier zou een korte tekst kunnen komen, die ook in de inleiding vervat zit, zodat men ietwat meer uitleg krijgt bij de artikels die hier staan. Je weet wel, het gaat om die prima inleidende tekstjes die doorgaans door de voorzitter geschreven worden…. enzovoortnatuurlijk….

Het beeldsnijwerk van Pieter Silvester Van Walleghem voor de Sint-Jacobskerk te Lichtervelde,Georges Van Walleghem

Hier zou een korte tekst kunnen komen, die ook in de inleiding vervat zit, zodat men ietwat meer uitleg krijgt bij de artikels die hier staan. Je weet wel, het gaat om die prima inleidende tekstjes die doorgaans door de voorzitter geschreven worden…. enzovoortnatuurlijk….

De dorpsdoortocht, Benedict Wydooghe & Luc Haeghebaert

Hier zou een korte tekst kunnen komen, die ook in de inleiding vervat zit, zodat men ietwat meer uitleg krijgt bij de artikels die hier staan. Je weet wel, het gaat om die prima inleidende tekstjes die doorgaans door de voorzitter geschreven worden…. enzovoortnatuurlijk….

Arthur Cloet, de aartsvader, Modest Maertens

De merkwaardige levensloop van Achiel Lannoy, Filip Van Devyvere

Lichterveldse taalkronkels, Filip Van Devyvere

Van Kapellen en Kluizenaars, Luc Haeghebaert & Karel Vangheluwe

Maria-Margarita Depuydt 1901-2001, Luc Haeghebaert

Ijken van maten en gewichten, een gewichtige zaak,Modest Maertens

Een privé-school voor "Snit en naad" in Lichtervelde, Georges Vandewalle

Aspecten uit de Muziekgeschiedenis van Lichtervelde, Aanvullingen delen I-V, Luc Haeghebaert

Heemkundige Kroniek 1999, Emmy Gardin

Heemkundige Kroniek 2000, Frans Vanzieleghem


Elk jaarboek wordt afgesloten met aanvullingen en rechtzettingen, een ledenlijst en een overzicht van de nog te verkrijgen publicaties. Wat betreft het auteursrecht: elke auteur is verantwoordelijk voor zijn inhoud, de verantwoordelijke uitgever is Filip Van Devyvere.