Jaarboek 2004

Inhoud

Twintig jaar Heemkring
Benedict Wydooghe

In memoriam Dirk Ramboer, Lieve Coussée, Jos Vandeputte
Filip Van Devyvere

Dorpscentrum Lichtervelde eind achttiende eeuw
Filip Van Devyvere

Lichtervelde en de Zuid-Afrikaanse boeren
Modest Maertens

Straatnamen in Lichtervelde, deel 2
Siegfried Aneca

Herkent u ze nog ?
Luc Haeghebaert

Soldaten voor het Franse leger (1794-1814)
Frans Vanzieleghem

Lichterveldse taalkronkels
Modest Maertens & Filip Van Devyvere

De Sint-Sebastiaansgilde 450 jaar oud
Luc Haeghebaert

Het openbaar ministerie tegen Wyffels en De Poortere
Dirk Ramboer

Zoo iemand eenige verouderde kwalen heeft die in kwade weder pijne doen
Johan De Smet

Aspecten uit de muziekgeschiedenis van Lichtervelde, Deel VII
Luc Haeghebaert