Jaarboek 2006
voorstellingjaarboek2006.jpg

Inhoud

De site Vancoillie in de Statiestraat
Olivienne Daenekindt

De mosselbank, een generatie mosselhandelaars in Lichtervelde
Modest Maertens

Lichterveldse Missionarissen en missiezusters
Filip Van Devyvere

Eduard Bossauw, boer, klompenmaker en autodidact
Marjet Vandenbulcke & Gerard Lamsens

Lichterveldse taalkronkels
Modest Maertens & Filip Van Devyvere

Lichterveldse straatnamen, deel 4
Siegfried Aneca

De moorden van Lichtervelde en de Ketelbusschestraat
Danny Everaert

Dorpszichten verdwenen in 2005
Frans Vanzieleghem & Filip Van Devyvere

Aspecten uit de muziekgeschiedenis van Lichtervelde - Deel VIII
Luc Haeghebaert

Herkent u ze nog ?
Jules Debusschere

De Lichterveldse gemeentelijke begraafplaats
Ludo & Valerie Billiet

Volleybalteam Lichtervelde bestaat 50 jaar
Ilse Kinds


Elk jaarboek wordt afgesloten met aanvullingen en rechtzettingen, een ledenlijst en een overzicht van de nog te verkrijgen publicaties. Wat betreft het auteursrecht: elke auteur is verantwoordelijk voor zijn inhoud, de verantwoordelijke uitgever is Filip Van Devyvere.