Jaarboek 2007

WOORD VOORAF (Benedict Wydooghe)

HET VOORMALIG LOKAAL VAN DE HEEMKUNDIGE KRING (Olivienne Daenekindt)

KROVIC & CAERELS, EEN BIZARRE ONTMOETING (Modest Maertens)
Een sociologische benadering van quasimarginale families uit de vorige eeuw met een boeiend verleden

LICHTERVELDE ANNO 1813 ( Frans Vanzieleghem)
De sociale situatie van de Lichterveldenaren bekeken n.a.v. de recrutering voor de Garde Nationale

STRAATNAMEN IN LICHTERVELDE - DEEL 5 (Siegfried Aneca)
Van Margarethalaan tot Processieweg

Lichterveldse Taalkronkels (Modest Maertens & Filip Van Devyvere)
Van Aensteekt tot Zoboort

DE BOND VAN HET H.HART (Marjet Vandenbulcke)

BOLDERSSPORT & BOLDERSGILDE IN LICHTERVELDE (Luc Haeghebaert)

GUIDO DELEFORTRIE, ZIJN MUZIEK EN ONDERWIJSMETHODEN ( Karel Vangheluwe & Frans Vanzieleghem )

HERKENT U ZE NOG ? ( Filip Van Devyvere)
Het onderwijzerskorps van de Gemeenteschool, anno 1951

ASPECTEN UIT DE MUZIEKGESCHIEDENIS VAN LICHTERVELDE DEEL VIII - B (Luc Haeghebaert)
De Koninklijke fanfare Sint-Cecilia - De Zwaan in de tussenoorlogse periode met Louis Puppynck aan het muzikale roer (1918 - 1940)

DE OUDSTE MANNELIJKE TWEELING VAN HET LAND (Marjet Vandenbulcke)

VAN BOERENARBEIDERSHUISJES TOT RESIDENTI√čLE VILLAWIJK (Siegfried Aneca)
Een wandel- en zoektocht doorheen Lichtervelde

HEEMKUNDIGE KRONIEK 2006 (Siegfried Aneca)


Elk jaarboek wordt afgesloten met aanvullingen en rechtzettingen, een ledenlijst en een overzicht van de nog te verkrijgen publicaties. Wat betreft het auteursrecht: elke auteur is verantwoordelijk voor zijn inhoud, de verantwoordelijke uitgever is Filip Van Devyvere.