Jaarboek 2010

Uit het voorwoord

''Kinderen die nu het levenslicht zien, zal wellicht (en gelukkig) nooit verweten worden niet te weten wat een oorlog is. (…) Kinderen van nu zullen nooit spreken met toeschouwers of hoofdfiguren uit de Eerste of Tweede Wereldoorlog. Om zich een beeld te vormen, zijn ze aangewezen op historisch materiaal. Vanuit deze verontrustende gedachte belichtte twee jaar geleden een handvol onderzoekers de Lichterveldse Eerste Wereldoorlog in 1914, '15 en '16. Het vervolg, door oorlogsjaren 1917 en '18, ligt nu voor u met drie rode draden: de militaire kant, bezet Lichtervelde en de Lichterveldenaar aan het front.''

Front2010.jpg

Benedict Wydooghe

Inhoud -

Zoek hier in de index samengesteld door Ann Debaene.

Een veldkruis langs de Beverenstraat

Een rustpoos in Lichtervelde

Hoofdstuk I Januari 1917 – september 1918

1. 1917 – 1918 Crisis en offensieven

1.1 De Amerikanen komen ter hulp, maar…
1.2 De Russische revolutie gooit roet in het eten
1.3 De geallieerden boeken weinig of geen successen
1.4 De Derde Slag bij Ieper
1.5 Voorjaarsoffensieven in 1918
1.6 Verlangen naar vrede

2. Duitse bezetting in Lichtervelde in 1917 – ’18

2.1. Massale inkwartiering
2.2. Honger en ziekten
2.3. Verordeningen allerhande
2.4. Opeisingen
2.5. De schoolgaande jeugd
2.6. Duitse ontspanning
2.7. Duitse veldhospitalen in Lichtervelde
2.8. Een Duitse militaire begraafplaats: het Ehrenfriedhof Lichtervelde
2.9. Een vliegveld wordt aangelegd … en weer verlaten
2.10. Tramlijnen en bunkers
2.11. Bombardementen op Lichtervelde
2.12. Lichterveldse spionnen?
2.13. De strenge winter van 1917-’18 Modest Maertens
2.14. Een moord in de Oudejaarsnacht

3. De afwezigen

3.1. Lichterveldenaars aan het front
3.2. Gekwetste en gehospitaliseerde soldaten
3.3. Krijgsgevangenen
3.4. Burgerlijke gevangenen in Duitse kampen
3.5. Lichterveldenaars gevlucht voor de vlaag

Hoofdstuk II Eindoffencief en bevrijding

1. De eerste fase

2. Stilstand

3. De tweede fase

4. Lichtervelde bevrijd

5. De laatste slachtoffers

6. Intussen in Lichtervelde

7. Wapenstilstand en nieuwe bezetting

8. De herinnering vervaagt


Elk jaarboek wordt afgesloten met aanvullingen en rechtzettingen, een ledenlijst en een overzicht van de nog te verkrijgen publicaties. Wat betreft het auteursrecht: elke auteur is verantwoordelijk voor zijn inhoud, de verantwoordelijke uitgever is Filip Van Devyvere.