Jaarboek 2011
Cath%C3%A9rineVanhee.jpg

Nieuw kijk- en leesplezier

Blikvanger in het boek is het schilderij van de Kortrijksaan Philippe De Witte. Hij portretteerde deze welgestelde Lichterveldse dame in het hongerjaar 1848. Luc Haegebaert en Benedict Wydooghe reconstrueren aan de hand van het portret en diverse sporen de identiteit van deze mevrouw. Hun verhaal katapulteert ons naar het midden van de negentiende eeuw, waar ook het artikel van Filip Van Devyvere over de 'Weefschool ofte leerwerkhuis' te situeren is. Wie beide artikels na elkaar leest, voelt het extreem sociaal-economische contrast tussen arm en rijk in een dorp waar de mechanisatie nog moet doordringen.

Geheimzinnig Lichtervelde

In dit jaarboek 2011 neemt Luc Haeghebaert zoals gewoonlijk een stevige brok tekst voor zijn rekening. Zijn bijdrage 'De radar', over een geheimzinnig stukje Lichtervelde, begint in 1951. De reeks 'Herkent u ze nog?' is eveneens in dit tijdvak te situeren: alle kleuters zijn geboren in 1953. Voor de 'Nieuwbouw aan het Gildhof' keert Haeghebaert terug naar het interbellum.

Akmanderen

jaarboek2011kaft.jpg

Verder schreef Filip Van Devyvere samen met Erik Lamsens de geschiedenis van 'De Lange Caeve, een eeuwenoude hoeve aan de Daalderstraat', met een grondplan dat lijkt op een schoorsteen en focust hij op Lichterveldse taalkronkels. Van Devyvere leert ons zonder 'eiselen' en vol 'blagaei' 'akmandéren' en 'foetteren'. 'Lootnen trunten' zijn gewaarschuwd! Het werkt 'raepelik'. Joseph Feryn leert ons vervolgens hoe hierop te reageren: verontwaardigd, verwonderd, verbaasd of ontgoocheld. De Lichterveldenaar beschikt immers over een genuanceerd woordenarsenaal om zijn gevoel uit te drukken. Johan De Smet en Marc Van Doorne beten zich afgelopen jaar vast in dikbillen, tochtigheid en gesext sperma. Hun vruchtbare verhandeling kreeg de titel 'Van stierensyndicaat naar kunstmatige inseminatie'. Siegfried Aneca is de chroniqueur van 2009 en 2010 en werkt zijn zevende en laatste deel 'Straatnamen in Lichtervelde' af: van de verdwenen Vandecasteelevoetweg tot de Zwevezelestraat. Het jaarboek besluit met 'Enfin', waarbij Lionel Dedecker, Luc Haeghebaert en Benedict Wydooghe u meenemen naar het plaatselijke hiernamaals.

Amen.

Uit het voorwoord

"Historia est Magistra Vitae… Valt er te leren uit het verleden, zoals Marcus Tullius Cicero hoogdravend en moraliserend schrijft? Ik weet het niet. In elk geval was dat niet de reden waarom ik geschiedenis studeerde en het is evenmin de reden waarom ik van heemkunde hou. Het zoeken naar de verloren tijd, het sprokkelen, het ontcijferen en verzamelen gebeurt instinctmatig of geconditioneerd. In elk geval, heemkundigen kunnen niet anders…

Inhoud

 • Benedict Wydooghe: Voorwoord, details zijn oneindig veel belangrijker
 • Luc Haeghebaert: Een schilderij uit 1848 met een Lichterveldse dame
 • Johan Desmet & Marc Vandoorne: Van stierensyndicaat naar kunstmatige inseminatie
 • Luc Haeghebaert: De radar, een geheimzinnig stukje Lichtervelde
 • Filip Van Devyvere: Van weefschool naar leerwerkhuis in Lichtervelde
 • Filip Van Devyvere: Lichterveldse taalkronkels, van akmandéren tot zinders
 • Joseph Feryn: De verwonderde, verontwaardigde, verbaasde, ontgoochelde, enz. Lichterveldenaar
 • Siegfried Aneca: Straatnamen in Lichtervelde, Deel 7, Van Vandecasteelevoetweg tot Zwevezelestraat
 • Luc Haeghebaert: Herkent u ze nog? De kleuters van het geboortejaar 1953
 • Erik Lamsens & Filip Van Devyvere: De lange caeve, een eeuwenoude hoeve aan de Daalderstraat
 • Luc Haeghebaert: Nieuwbouw aan het Gildhof omstreeks 1935
 • Benedict Wydooghe & Lionel Dedecker: Enfin, een wandeling in het Lichterveldse hiernamaals
 • Siegfried Aneca: Heemkundige kronieken 2009 en 2010

Index (aanklikbaar)

Doorzoek het jaarboek op trefwoorden, plaatsnamen en personen.


Stephan Lefere zorgde voor de tekstcorrectie, Filip Van Devyvere nam de eindredactie voor zijn rekening, Pol Vangheluwe lay-oute het geheel en Benedict Wydooghe schreef het voorwoord. Het jaarboek wordt afgesloten met aanvullingen en rechtzettingen, een ledenlijst en een overzicht van de te verkrijgen publicaties. Wat betreft het auteursrecht: elke auteur is verantwoordelijk voor zijn inhoud.