Jaarboek 2015
Perneel_Koer.jpg

Onlangs werd het jaarboek voorgesteld. Wie de PowerPoint er nog eens op na wil kijken, kan dat hier.

Een fragment uit het jaarboek

'Nu weten we dat minstens 480 Lichterveldenaars als soldaat dienst deden tijdens de Eerste Wereldoorlog. Vierhonderdtachtig levens, vierhonderdtachtig verhalen van mannen die zonder malen hun plicht deden, verhalen van helden en deserteurs, van lastige sujetten en de onfortuinlijke gekwetsten en gesneuvelden. Daarover gaat dit jaarboek. Te denken aan de souvenirs en de dossiers in het Legermuseum, de anekdotes en de foto’s, is vierhonderdtachtig een onwezenlijk getal. Hoeveel meter archief beslaan zij? Te denken aan de wanhoop en de angst, de onrust en de onwetendheid die evenveel moeders, evenveel vaders en veel echtgenotes vier jaar lang ervaren, gaat dit alle bevattingsvermogen te boven. Daarover gaat dit jaarboek…'

De oorlog kon Lichtervelde niet onberoerd laten…

'Alleen demografische rekenkunde maakt het cijfer vierhonderdtachtig begrijpelijk. In 1914 telt Lichtervelde 6749 zielen. Vierhonderdtachtig is 7,11% van de bevolking. Wie de familieleden van deze soldaten in de eerste graad (vaders en moeders, zonen en dochters) meetelt, komt op een geschat percentage tot 33% van de totale dorpsbevolking die zich ongerust afvraagt wat er aan het front gebeurt. Eén op drie zweet het uit van de angst, heeft nachtmerries, gaat er psychologisch aan ten onder. Wie de tweedegraads-verwanten (broers, zussen, kleinzonen of kleindochters) en de derdegraads-verwanten (neven en nichten, ooms en tantes) meerekent komt uit op zowat honderd procent of de complete bevolking: zo goed als heel Lichtervelde heeft een familielid als soldaat. En ook zij vertonen buitenproportionele onrust. Kortom, zelfs al mocht Lichtervelde geen streng en vijandig bezettingsregime kennen, dan nog zou de oorlog geen Lichterveldenaar onberoerd laten.'

Klik hier om de index van het jaarboek te raadplegen.

Inhoud

Nog niet uitverteld
Benedict Wydooghe

Soldaten in het Achtergebied
Filip Van Devyvere

Het Speciaal Contingent 1916
Filip Van Devyvere

Aan het IJzerfront tijdens de 'Stabilisatieperiode'
Johan De Smet

Duitse Voorjaarsoffensieven in 1918 en aanloop naar het geallieerde Eindoffensief
Johan De Smet

Het Bevrijdingsoffensief
Johan De Smet

Na de Wapenstilstand
Filip Van Devyvere

Aanvullingen op Jaarboek 2014
Filip Van Devyvere

Toen de Vrede uitbrak
Benedict Wydooghe