Jaarboek 2018

Index op namen

Inhoud

Huis Vallaey en de evolutie van de landbouwwerktuigen
Van Doorne, Marc

De oorlogsjaren 1944 en 1945
Maertens, Modest

De Lichterveldse paardenmarkt
De Smet, Johan

Nog dertig oud-strijders van de Eerste Wereldoorlog
Van Devyvere, Filip

Op familiebezoek bij de laatste Lichterveldse emigranten
Goddyn, Annie

Straatschouwingen in Lichtervelde anno 1787
Vanzieleghem, Frans

Correcties en aanvullingen
Vandevelde, Edwin

Heemkundige kroniek 2017
Aneca, Siegfried

Een linnenblekerij in Lichtervelde
Van Devyvere, Filip

Herkent u ze nog ?
Van Devyvere, Filip

Knoppen aan de takken van de bomen
Beeusaert-Pattyn, Ria

Een pittoresk hoekje aan de Lichterveldse begraafplaats
Haeghebaert, Luc