Jaarboek 2019

Index op namen

Inhoud

Een woord vooraf
Beeusaert-Pattyn, Ria

Armenzorg, onderwijs en legerdienst ten tijde van Napoleon
Van Devyvere, Filip

Henri Vanlerberghe (1891-1966)
Van Devyvere, Filip

Het gebeurde in Lichtervelde een halve eeuw geleden
Dekeersgieter, Dries

De rouwmaaltijd: een oer-Vlaams gebruik, herinneringen uit de jaren 1940-'60
Maertens, Modest

50 jaar ziekenzorg in Lichtervelde: van CM-ziekenzorg naar Samana
Laga, Ronny

Herkent u ze nog ?
Haeghebaert, Luc

Vlasteelt en -verwerking in Lichtervelde
Van Doorne, Marc

Koningsviering bij de vinkeniers
Van Devyvere, Filip

Heemkundige kroniek 2018
Aneca, Siegfried

Vlasroterij Goddyn: herinneringen aan een familiebedrijf
Nelly Goddyn

Vlas op de Voerman
Gaby & Willy Vandekerckhove

Uit het journaal van een Duits veldhospitaal
Van Devyvere, Filip

Met paard en kar: impressies uit een vervlogen tijd
De Smet, Johan

Café Transvaal
Haeghebaert, Luc