Ons lokaal

De heemkring vindt zijn onderkomen in de Site Vancoillie, recht tegenover het geboortehuis van Karel Van de Poele.

Site Vancoillie,
Statiestraat 179-181
8810 Lichtervelde
Bekijk hier het plan.

Lokaal.png

Op deze historische locatie willen wij je ontmoeten. De plek kreeg de gezellige naam ‘Bij Germain en Isabelle’, verwijzend naar de vroegere eigenaars. Naast het café vind je een documentatiecentrum.

Een pint bij Germain & Isabelle

Het verleden heeft veel betekenissen. Voor sommigen is dat een tekst- of fotoboek, voor anderen is het sfeer of nostalgie. Anderen worden door het verleden gekriebeld: zij willen snuisteren in vergeelde documenten en houden er zwarte vingers en een stofneus aan over. Voor al uw interesse is een bezoek aan ons hoofdkwartier de moeite waard: wie weet vloeit er een glas Lichtervelds blond of een historische bijdrage uit voort.

Help ons

Het lokale verleden is verre van in kaart gebracht. We bouwen het documentatiecentrum uit. Dit is werk van lange adem, maar na verloop wordt dit dé plaats waar studenten, genealogen, heemkundigen en geïnteresseerden toegang krijgen tot het verleden. En u kan ons helpen. Hebt u oude documenten? Affiches, brieven, een dagboek? Of beeldmateriaal: bidprentjes, kaarten, plattegronden, klasfoto’s, straatzichten…? Gooi niets weg. We zijn tevreden met een bruikleen of schenking, en minder mag ook. Breng ons op de hoogte van het bestaan van de documenten, hoe banaal ze ook lijken. In heemkundig onderzoek is bijna alles waardevol. Bedankt op voorhand!

Zoek het verleden

Het documentatiecentrum is samen met het Gemeentearchief de toegangspoort tot het lokale verleden. Je vindt er documentatie in een bibliotheek, een archief van bidprentjes en rouwbrieven, een fototheek, notariële affiches, een verzameling gebruiksvoorwerpen en uittreksels uit plaatselijke weekbladen… Eén voor één documenten met een verhaal over het dorp aan de Zwanebeek.

Olieslagerij, maalderij en boomzagerij Van Coillie

Site1.jpg

De heemkring vindt onderdak een beschermd monument. Het complex toont een Vlaams kleinbedrijf zoals een eigenaar dat "met eigen handen" opbouwde. Gegroeid uit een windmolen, die begin vorige eeuw verdween, werkten hier drie plaatselijke nijverheden: een olieslagerij, een maalderij en een boomzagerij. In de boomzagerij is er naast de boom- en lintzaag een Decouvillespoor waarop een wagentje (voor munitie uit WOI) boomstronken vervoerde. In de maalderij zijn er 'Engelse' maalstenen, een haverpletter, de transportlijn met een archimedesschroef en een jacobsladder. In de olieslagerij bekijk je de kollergang en de lijnzaadpletter, de warmpan, de oliepersen en de filters. Daarnaast bevat het bedrijf antieke electromotoren, een ééncylinder Crossley-dieselmotor en een 5-cylinder Ruston-Lister-dieselmotor die om de toestellen aan te drijven.


Het initiatief van het gemeentebestuur van Lichtervelde en de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie leidde tot het beschermen van deze, voorlopig niet publieke site. Uitzonderlijk kan een bezoek gevraagd worden bij het gemeentebestuur: Markt 2, 8810 Lichtervelde, 051/72.94.30. of via eb.edlevrethcil|egelloc#eb.edlevrethcil|egelloc