Nieuwe Tijden

In de late vijftiende eeuw stootte het centralistische beleid van de Habsburgse vorst het particularisme van de heren en diverse andere steden en gemeenten tegen de borst. Het conflict kende zijn hoogtepunt tussen 1483 en 1485, als de troepen van Maximiliaan van Oostenrijk het kasteel bestormden. In 1491, verwoestte Graaf Inghelbert van Nassau het.

In 1584 gebeurde dit opnieuw door 24 Malcontenten met de tweede beeldenstorm, die de kerk aanpakten. Omdat de heren vanaf 1600 in Brugge en Gent verbleven, restaureerden zij hun kasteel niet. Sanderus beeldde het wel af in zijn "Flandria Illustrata" van 1641 waarbij hij noteerde: "Het oud en vermaard dorp Lichtervelde, pronkte voormaels met een uitmuntend paleis en kasteel der Heren 't welke de woede des oorlogs, gelijk vele andere in Vlaanderen omvergeworpen heeft." In die tijd kreeg Lichtervelde te maken met de contrareformatie, in 1695 passeerden de plunderende troepen van Lodewijk XIV en in de Oostenrijkse periode zagen de Therisiaanse wegen, gekend als steenwegen, het levenslicht.