Verslagen

Het bestuur vergadert maandelijks, de derde maandag van de maand. De verslaggeving van die vergaderingen kun je hier inkijken.