Zoek

Via dit venster bieden we je een aantal interessante naslagwerken aan.

Het 'Documentatiecentrum' klasseert bestanden die evolueren en aangevuld worden: rouwprentjes, affiches, kiespamfletten etc. Onder 'Archief' steken de verzamelingen die niet meer evolueren zoals archieven van opgedoekte verenigingen, uitgaven van tijdschriften die ter ziele gegaan zijn etc. Klik hier voor de inventaris van het documentatiecentrum (pdf-versie). Wie liever de Word-versie leest, klikt hier.

In onze leeszaal

In de leeszaal vind u een gespecialiseerde bibliotheek met meer dan 700 banden over heemkundige thema's.

  • Geschiedenis algemeen
  • Geschiedenis Vlaanderen
  • Dorps- en stadsmonografieën
  • Genealogie en heraldiek
  • Volkskunde
  • Kerk, devotie en missionering
  • Oorlog
  • West-Vlaamse dialecten

Naslagwerken met betrekking tot Lichtervelde zijn de kiezerslijsten, de doop- en overlijdensregisters, de 10-jarige tabellen BS, Popp-kaarten en legger, adresgidsen. Verder is er een ruim aanbod van een veertig tal tijdschriften uit West-Vlaanderen. Andere naslagwerken zijn hier deels ingebracht.

In het archief

  • De fototheek telt ongeveer 1500 foto's met plaatselijke personen, gebeurtenissen of zichten.
  • Een bestand themadossiers is in opbouw over de Sint-Jacobsparochie, grensbepaling, de Margarethaverering, Napoleonsoldaten, brandweer…
  • De afficheverzameling en de notariële aankondigingen
  • De verzameling tijdschriften, jaarboeken en heemkundige publicaties uit de streek
  • De verzameling rouwprentjes (13.300) en de 3000 rouwbrieven zijn ook digitaal toegankelijk.
  • Bedrijfs- en verenigingsarchieven
  • Lichterveldse memorabilia

Toegangsprijs en uren

  • Leden: gratis
  • Niet-leden: 2 euro bij eerste bezoek, daarna 1 euro
  • Het archief is open elke donderdag van 14.00 tot 18.30 uur en elke tweede zondagvoormiddag tussen 10.00 en 12.00 uur of op afspraak.